STAMBENI OBJEKTI

naziv:
STAMBENI OBJEKTI

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
KAJZER DOM d.o.o.
SETOM d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
800 m2 po objektu

datum:
2015.