STAMBENI OBJEKT

naziv:
STAMBENA ZGRADA

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
KAJZER DOM d.o.o.
SETOM d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
800 m2

datum:
2014.