GRADITELJ JULIJUS d.o.o

naziv:
STAMBENA GRAĐEVINA

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
INCEL d.o.o

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
700 m2

datum:
2014.