Usluge

BOBANAC d.o.o. nudi usluge:

  • izrade projektne dokumentacije instalacija vodovoda i kanalizacije,
  • stručnog nadzora,
  • projektantskog nadzora.

Projektna dokumentacija obuhvaća izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.