STAMBENI OBJEKTI

naziv:
STAMBENI OBJEKTI
(OZNAKE D10,D11)

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
DIS d.o.o

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
600 m2 po objektu

datum:
2014.