STAMBENA GRAĐEVINA

naziv:
STAMBENA GRAĐEVINA

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
STG d.o.o

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
800 m2

datum:
2016.