STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA

naziv:
STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
PL SUPER d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
9000 m2

datum:
2015.