STAMBENA GRAĐEVINA

naziv:
STAMBENA GRAĐEVINA

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
GMB BEKAVAC d.o.o.
FAMI STAN d.o.o.
ČOLIĆ d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
1500 m2

datum:
2016.