STAMBENI OBJEKTI

naziv:
STAMBENI OBJEKTI

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
ARIES d.o.o

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
900 m2 po objektu

datum:
2012.