STAMBENI OBJEKT I PRISTUPNI MOST

naziv:
STAMBENI OBJEKT I PRISTUPNI MOST

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
KAJZER DOM d.o.o.
SETOM d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
1000 m2

datum:
2010.