STAMBENE GRAĐEVINE

naziv:
STAMBENE GRAĐEVINE
(OZNAKE 1,2,3)

lokacija:
KRK, HRVATSKA

klijent:
MILGRAD d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
400 m2 po objektu

datum:
2014.