STAMBENA ZGRADA

naziv:
STAMBENA ZGRADA

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
VITA STAN d.o.o.
GMB BEKAVAC d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
650 m2

datum:
2016.