GRADITELJ JULIJUS d.o.o

naziv:
STAMBENA ZGRADA

lokacija:
RADNIČKA CESTA 44 – 48
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
GRADITELJ JULIJUS d.o.o.
PATRIA NOSTRA d.o.o

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
1200 m2

datum:
2016.