POSLOVNI OBJEKT

naziv:
POSLOVNI OBJEKT

lokacija:
RADNIČKA CESTA 44 – 48
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
PB PROJEKT d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
42 000 m2 po objektu

datum:
2004.