HOTEL SAN MARINO

naziv:
HOTEL SAN MARINO
(u izgradnji)

lokacija:
ULICA KRALJA TOMISLAVA 18
NOVI VINODOLSKI, HRVATSKA

klijent:
MARINOSAN d.o.o

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
6  503 m2

datum:
2015.