GIK GRADNJA d.o.o.

naziv:
STAMBENO POSLOVNI OBJEKT

lokacija:
KRUGE 43
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
GIK GRADNJA d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
3 800 m2 po objektu

datum:
2007.