DIS d.o.o

naziv:
STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI
(oznake D5-1 i D5-2)

lokacija:
ULICA RADOSLAVA CIMERMANA
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
DIS d.o.o

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
800 m2 po objektu

datum:
2006.