STAMBENI OBJEKTI

naziv:
STAMBENI OBJEKTI
(OZNAKE E1,E2)

lokacija:
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
KAJZER DOM d.o.o.
SETOM d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
800 m2 po objektu

datum:
2012.