HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON

naziv:
HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON

lokacija:
ULICA GRADA VUKOVARA 269A,
ZAGREB, HRVATSKA

klijent:
PB GRAD d.o.o.

vrsta projekta:
GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT
HIDROINSTALACIJA

površina:
31 000 m2

datum:
2012.